Samfunnsløftet leverer igjen???

??Sparebank 1 Nord Norge??
Banken vår bare gir og gir tilbake til lokalsamfunnet.
Å denne gangen var det de aller minste fotballspillerene som fikk. I 7 årsklassen skal det spilles 3 mot 3 i binge. Utstyret som trengs er dyrt, og det har #sparebank1NordNorge gjort noe med gjennom #Samfunnsløftet. ??
På grunn av bankens støtte har vi kunne gått til innkjøp av 2 stk baner til de aller minste.
Når nå de største har en uke treningsfri en uke får banene stå oppe til glede for de minste brukerne av Bjørneparken???

Tusen Hjertelig Takk Sparebank 1 Nord Norge.