Skip to content

1.4 Trenerveileder

Dato for siste revisjon av denne rutinen:
HB; 17.04.2018

1. Bakgrunn for krav om Treneransvarlig:

Som en NFF Kvalitetsklubb skal Bjørnevatn IL ha en treneransvarlig som er ansvarlig for å koordinere, utvikle og rekruttere trenere til klubben. 

De sentrale ansvarsområdene til trener ansvarlig er i tillegg til rekruttering og oppfølging av trenere, sportsplanen og trenerforum.

Administrativ leder Yngres er formelt ansvarlig for denne rutinen samt å utpeke en (eller to) person til rollen som Treneransvarlig.

2. Stillingsinstruks

2.1 Koordinering & utvikling:

 • Oppfølging – skal følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål.
 • Samarbeid –skal sammen med klubbens trenere og spillerutvikler planleggehospitering av spillere. 
 • Utdanning – skal kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere har nødvendig utdanning.
 • Rekruttering av nye trenere.
 • Fortløpende rapportere om status trenerkompetanse innen yngres til administrativ og sportslig ledere i Yngres og gi råd om viktige tiltak.

2.2 Sportsplan

 • Ansvarlig for at Sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av aktiviteten i klubben.
 • Ansvarlig for at Utviklingsplanen blir fulgt på treningsfeltet.

2.3 Trenerforum 

Planlegging – ansvarlig for å utarbeide en struktur for hvordan trenerforum i klubben skal organiseres.
Gjennomføring – ansvarlig for at sportsplanen og utviklingsplanen er tema i trenerforumet.

3. Årshjul for treneransvarlig / Trenerforum:

Feb./mars: Trenerforum 1:

 • Gjennomgang av klubbens sportsplan.
 • Nye trenere er på plass.
 • Kartlegging av hvordan oppfølgingen av trenerne skal være gjennom sesongen.

Juni: Trenerforum 2

 • Evaluering av vårsesongen.
 • Gjennomgang av kurstilbud fra krets kommende høst.
 • Påmelding til kurs

Nov./des.: Trenerforum 3:

 • Evaluering av sesongen.
 • Planlegging av ny sesong.
 • Kartlegging av hvilke trenere som slutter/er på vei inn i klubben.
 • Kartlegging av utdanningsbehov kommende sesong.

Tre trenerforum skal gjennomføres for at klubben skal kunne være en kvalitetsklubb.

3. Treneransvarlig i Bjørnevatn IL : 

Trygg Ole Nilsen innehar rollen som treneransvarlig fra 2017.

4. Publisering

Denne oversikten skal til enhver tid oppdateres på klubbens hjemmeside http://bjornevatnil.idrettenonline.no/

KVALITETSKLUBB

Bjørnevatn IL startet arbeidet med kvalitetsklubb i desember 2015.

Kvalitetsklubb er et konsept som gir retningslinjer for utviklingsarbeidet som gjøres i klubbene og samarbeidet mellom klubb og forbund.

Helge Bækø er ansvarlig for kvalitetsklubb for Bjørnevatn IL. Ønsker du å bidra? Ta kontakt med han på telefon 97977286 eller mail helge@bjornevatn-il.no

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. For å besøke denne siden, må du akseptere bruk av informasjonskapsler.