Skip to content

Rekrutteringsplan for Bjørnevatn IL

1. Beskrivelse

For å sikre kontinuitet i vår sportslige satsing, og unngå at årganger faller bort, har klubben v/Yngres avdeling utarbeidet denne rekrutteringsplaner.


2. Formål og implementering

Rekrutteringsplanen angir tiltak rettet mot rekruttering av nye spillere og deres foreldre.
Rekruttering er tema i sportsplanen og skal være på agenda i alle trenerforum. Klubbens trenere i yngres skal være kjent med innholdet i planen.

 

3. Rekrutteringsansvarlig

Klubben har en person som er rekrutteringsansvarlig og det er utarbeidet egen rutine for denne rollen. Adm leder yngres har ansvaret for å rekruttere/utpeke medlemmer til denne rollen.

4. Foreldrerekruttering

Det betyr veldig mye for barna at foreldrene er med og ser på når de spiller. Det er også en fantastisk måte å bli kjent med andre foreldre på. Laget og klubben drives av frivillige; foreldre og andre som stiller opp uten lønn. Det er derfor viktig å informere om dette og å forsøke å rekruttere flest mulig foreldre til å være med å bidra rundt ”sitt” lag.
Nye foreldre må få en innføring i hva det innebæ
rer av forpliktelser og forventninger å være en fotball forelder, at deres innsats er nødvendig og viktig, men også at den har fordeler.
Det er viktig å gi tydelig informasjon om hva som er på krevet av deltagelse i form av dugnadsarbeid og bistand ifm. klubbens arrangementer etc. Denne frivillige innsatsen er bare noen få timer i året, og det er ingen vanskelige oppgaver – det er noe for alle.
Dette skaffer penger til barnas aktivitet og vi gjør dette sammen for at barn og ungdom skal ha et trygt, sunt og morsomt sted å være. Følgende info er viktig i møte med foreldre:

 • Klubborganisering; styre og støttefunksjoner
 • Sportslig tilbud for barn og ungdom
 • Kvalitetsklubb; ref sportsplan, rekrutteringsplan, trenerveileder, trenerkompetanse, fair play, verdier osv.
 • Hjemmesiden og sosiale medier

5. Rekrutteringstiltak nye spillere

 1. Klubben organiserer «All idrett» for barn i barnehagealder 1 x pr uke. Her knytter klubb og rekrutteringsansvarlig kontakt med foreldre. 
 2. I januar, gjennomfører vi rekrutteringstiltak direkte mot siste års barnehagebarn. Invitasjon hjem om vårt tilbud.
 3. I oppstart av hvert skolesemester (jan + aug) gjennomfører vi rekrutteringstiltak direkte mot barn i barneskolen (1. til 4. trinn). Invitasjon hjem om vårt tilbud.
 4. Bistår nye spillere under 8 år på første 2-3 treninger dersom spesielle behov.
 5. «Oppstartsuken» J/G7 gjennomføres hvert semester med hovedfokus på vennskap, lek, moro, trygghet og glede.
 6. Rekrutteringsansvarlig vil i samråd med administrativ og sportslig leder Yngres, vurdere om aldesrgruppen 6-12 år er tilfredsstillende dekket i klubben basert på antall barn på bygdas skole, og evt gjøre ekstra målrettede tiltak mot svakt representerte aldersgrupper. Jo yngre aldersgrupper, jo mere fokus på lek. Innenfor jentegrupper legger vi spesielt høyt fokus på vennskap og samhold.
 7. Vi skal fokusere på å være en attraktiv klubb å spille for. Ved forespørsel fra barn/ ungdom fra andre klubber, tar rekrutteringsansvarlig kontakt med foreldrene og informerer om klubben iht pkt 4. 
 8. Klubben arrangerer før seriestart en Kick Off som skal være startskuddet for sesongen. Dette er også en arena for rekruttering av barn til klubben der Rekrutteringsansvarlig bør her presenteres sammen med øvrig støtteapparat i klubben.

6. Publisering 

Denne oversikten skal til enhver tid oppdateres på klubbens hjemmeside http://bjornevatnil.idrettenonline.no

Bjørnevatn 25.06.2018

KVALITETSKLUBB

Bjørnevatn IL startet arbeidet med kvalitetsklubb i desember 2015.

Kvalitetsklubb er et konsept som gir retningslinjer for utviklingsarbeidet som gjøres i klubbene og samarbeidet mellom klubb og forbund.

Helge Bækø er ansvarlig for kvalitetsklubb for Bjørnevatn IL. Ønsker du å bidra? Ta kontakt med han på telefon 97977286 eller mail helge@bjornevatn-il.no

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. For å besøke denne siden, må du akseptere bruk av informasjonskapsler.