Skip to content

Rutine: Dommeransvarlig i Bjørnevatn IL

Dato for siste revisjon av denne rutinen: HB; 08.03.2018

1.Bakgrunn for krav om Dommeransvarlig:

Alle klubber må forholde seg til NFFs krav til dommeransvarlig. Rekruttering og oppfølging av dommere er en kjerneoppgave for Bjørnevatn IL. Vi er helt avhengig av at barn og ungdom inspireres til å bli fotballdommere.
For at klubben skal lykkes med dette er det viktig at klubben legger godt til rette og følger opp nye/ gamle dommere.
Dommeransvarlig er en viktig tilrettelegger. Det betyr en god samordning med styret i klubben, en bevist rekrutteringsplan og oppfølgning gjennom kurs og dommerforum. For å bli ”Kvalitetsklubb nivå 1” må klubben ha én person som innehar rollen Dommeransvarlig.

2. Stillingsinstruks for Dommeransvarlig i BIL:

Dommeransvarlig sin viktigste oppgave er:

2.1 Ha god kontakt med klubbens dommere og sportslige utvalg (seniorer og yngres) og ved behov med klubbstyret.

2.2 Ved forespørsel, møte i klubbstyret eller klubbens sportslige utvalg.

2.3 Aktivt bistå styret med å rekruttere dommere i forhold til ant all lag.

2.4 Skal legge til rette får å tilby dommerkurs får dem som ønsker dette, og følge disse opp og gi veiledning til disse i kamper. Klubben skal gjennomføre klubbdommerkurs i forkant av sesongstart. Det bør legges særlig vekt på rekrutering av jenter.

2.5 Ansvarlig får å tilby dem som har ambisjoner og talent mulighet til tettere oppfølgning og gjøre krets oppmerksom på disse.

2.6 Ansvarlig får å påse at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne.

2.7 Tilrettelegge for at klubbens dommere får del i gjeldende FFK utstyrsavtale, og at klubben dekker treningstøy på samme nivå som for trenerne i Yngres.

2.8 Tilrettelegge får treningsmuligheter for dommerne.

2.9 Hvert år gå gjennom regelnytt og fortolkninger med klubbens senior lag. Ved yngres avdeling ved ønske

3. Oversikt Dommere i Bjørnevatn IL

Dommer ansvarlig i BIL: Kim Rune Lydersen

Regionsdommer: 
Kim Rune Lydersen(2017; 3 div Herrer og 1. div damer)

Rekruttdommere:
Andreas Ingerøinen Hansen(Jan -16)
Audun Winther(Jan -16)
Benjamin Kivilæ(Jan -16)
Even Gjernes(Jan –16)
Anton Alexeev(Jan –16)

4. Dommerkursn (kort oversikt)

Klubb dommerkurs; kurs over 4 timer som er beregnet på de som vil dømme i de yngste klasser, opp til smj / smg klassen. (7’er fotball). Velegnet for foreldre eller andre som vil bidra i barne –og ungdomsfotballen og for rekruttering av unge dommere.

Rekruttdommer kurs. Kurs over 15-20 timer for de som har lyst å bli fotball dommer og drive dette som sin idrett. Her vil kretsen følge opp og gi veiledning med håp om at vedkommende kan bli en dommer som kan brukes i de høyere klassene.

Videre utdanning som dommere foregår i regi av NFF og FFK med individuell oppfølging etter hvert som den enkelte kandidat er vurdert klar for nye oppgaver av klubbens og kretsens dommeransvarlige. 

5. Publisering

Denne oversikten skal til enhver tid oppdateres på klubbens hjemmeside
http://bjornevatnil.idrettenonline.no/

KVALITETSKLUBB

Bjørnevatn IL startet arbeidet med kvalitetsklubb i desember 2015.

Kvalitetsklubb er et konsept som gir retningslinjer for utviklingsarbeidet som gjøres i klubbene og samarbeidet mellom klubb og forbund.

Helge Bækø er ansvarlig for kvalitetsklubb for Bjørnevatn IL. Ønsker du å bidra? Ta kontakt med han på telefon 97977286 eller mail helge@bjornevatn-il.no

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. For å besøke denne siden, må du akseptere bruk av informasjonskapsler.