Skip to content

4.3 Retningslinjer barn/ungdom

Dato for siste revisjon av denne planen: Helge Bækø; 19.04.2018

1. Beskrivelse

NFF’s retningslinjer for barne og ungdomsfotballen er tuftet på NFF’s visjon og aktivitetsverdier eksplisitt uttalt i handlingsplan 2012 –
2015.
Disse bygger på idrettens barne og ungdomsbestemmelser. NFF’s retningslinjer er normative som betyr at de er retningsgivende for aktiviteten på, rundt og utenfor fotballbanen. 

Vi vil i dette dokumentet gi en kort redegjørelse for hvordan Bjørnevatn Il håndterer viktige dilemmaer som våre spillere, trenere, ledere og foreldre møter i klubbhverdagen.

2. Dokumenter som styrer klubbens arbeid med barn og ungdom

 • NFF’s retningslinjer for barne- og ungdomsfotball
 • Handlingsplan for Bjørnevatn IL 2018 –2021
 • Klubbens verdier som Kvalitetsklubb(kommer høsten 2018)
 • Sportsplan for Bjørnevatn IL
 • Fair play-plan for Bjørnevatn IL
 • Hjemmekampen
 • Klubbhandbok(kommer høsten 2018)
 • Foreldremøter –Mal for agenda
 • NFF Barnefotballbrosjyren
 • NFF Flest mulig –best mulig – lengst mulig
 • NFF’s reisebestemmelser
 • NFF Trenervett
 • NFF Foreldrevett

3. Spilletid i barnefotballen

I barnefotballen skal alle spillere ha tilnærmet lik spilletid.
I barnefotballen skal vi melde på flest mulig lag på årstrinnet til turneringer og seriespill. Ref NFF’s retningslinjer for barnefotball og BIL sportsplan 6.1

4. Spilletid i ungdomsfotballen

I ungdomsfotballen skal alle spillere ha mye spilletid. Lagledere skal ha større trivsels- og utviklingsfokus enn et resultatfokus. Ref. NFF’s retningslinjer for ungdomsfotballen og BIL Sportsplan 6.2

5. Differensiering i barne- og ungdomsfotballen

Differensiering handler om hvordan vi kan tilpasse treningen til den enkelte spiller for å gi han/henne utfordringer og mestring ut fra eget ferdighetsnivå. Ref Sportsplan 6.3 og «Flest mulig – Best mulig – Lengst mulig»

6. Hospitering

Når spillere i perioder får trene med lag i høyere klasser i tillegg til sitt «eget» lag for å få utfordringer tilpasset sitt ferdighetsnivå. Hospitering i BIL skjer også ved at jenter får trene med gutter. Ref sportsplan 6.4

7. Topping av lag

Vi søker å unngå topping av lag innenfor barnefotballen. Ref Sportsplan 6.1 og «Flest mulig – Lengst mulig – Best mulig».

8. Jevnbyrdighet i kamp i barnefotballen

Vi søker å oppnå jevnbyrdighet både på treningsfeltet og i kamp. Ref sportsplan 6.1

9. Reisebestemmelser i barne- og ungdomsfotballen

Klubben har satt opp reisebestemmelser som alle skal forholde seg til. Ref sportsplan 7, samt NFF’s reisebestemmelser.

10. Trenerrollen og trenervett

Treneren er den viktigste voksenpersonen for barn- og ungdom i deres fotballhverdag. Treneren skal gjennomføre trygge og utviklende treninger og være kampleder for gode opplevelser. Våre trenere skal følge NFF’s retningslinjer på treningsfelt og i kamp. 
Ref Handlingsplan, klubbens Fair play plan samt NFF Trenervett

11. Foreldrevett

Et godt klima på og utenfor banen fordrer gode relasjoner mellom klubb, tillitsvalgt og foreldregruppa. Vi skal ha et positivt fokus på foreldregruppa. Foreldregruppa må også være sitt ansvar bevist i sin rolle som fotballmamma eller pappa. Ref BIL’s Fair play-plan samt NFF’s Trenervett, avsnitt Foreldrevett.

KVALITETSKLUBB

Bjørnevatn IL startet arbeidet med kvalitetsklubb i desember 2015.

Kvalitetsklubb er et konsept som gir retningslinjer for utviklingsarbeidet som gjøres i klubbene og samarbeidet mellom klubb og forbund.

Helge Bækø er ansvarlig for kvalitetsklubb for Bjørnevatn IL. Ønsker du å bidra? Ta kontakt med han på telefon 97977286 eller mail helge@bjornevatn-il.no

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. For å besøke denne siden, må du akseptere bruk av informasjonskapsler.