Skip to content

4.5 Politiattest

Politiattest for frivillige trenere og ledere i Bjørnevatn IL

1.Bakgrunn for krav om Politiattest:
Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig med at idretten skal oppleves som et trygt og godt sted å være for barn, ungdom og personer med utviklingshemming. Som en viktig del av dette arbeidet har idrettsstyret vedtatt at alle, med et verv i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til mindreårige og personer med utviklingshemming, skal fremvise politiattest. Ordningen trådte i kraft 1.januar 2009.En politiattest inneholder opplysninger om en persons oppføringer i politiregistrene. Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger
Alle som har verv enten i styrene-utvalg eller som trenere, hjelpetrenere og oppmenn i idrettslag er iflg. Politiregisterloven § 34-1, jfr. Politiregisterloven § 39 pålagt å søke om Politiattest. Ordningen omfatter personer over 15 år.

2. I Bjørnevatn idrettslag håndterer dette på følgende måte:
Styret har ansvaret for politiattester og ansvarlig for innhenting og oppfølging er:
Styrets leder Kjersti Ø. Dahlberg; e-post: kjersti@bjornevatn-il.no mobil:48242771
Dette gjøres i samråd med:  personlig vara Nestleder Helge Bækø,: e-post: helge@bjornevatn-il.no mobil: 97977286
Det er kun styrets leder og personlig vara som skal kjenne til innholdet i politiattesten. Informasjonen som fremgår av politiattesten behandles konfidensielt. Styrets leder og nestleder har taushetsplikt om opplysninger som de får kjennskap til.
Forhold som fremkommer i en politiattest er seksualforbrytelser mot barn eller voksne, drap, narkotikaforbrytelser og grov volds- eller ranskriminalitet. Ingen andre straffbare forhold vil fremkomme på denne politiattesten.

Innhenting av politiattest er gratis
Medlemmene søker selv om Politiattest iht veiledningen under, ref. pkt 3.
Klubben lagrer ikke politiattesten. Styrets leder skal få den fremvist til gjennomsyn og oppdaterer en skriftlige liste med dato, over de personer som har fremvist politiattest uten anmerkning. Attester som er forevist via e-post eller MMS slettes umiddelbart etter at opplysningene er nedtegnet. Styrets leder er ansvarlig for at all informasjon behandles iht lov om personopplysninger og lagres forsvarlig.
Personer med anmerkninger i politiattesten og personer som unnlater å levere politiattest vil ikke få anledning til å være trener eller lagleder/reiseleder for mindreårige i klubben.
Hver høst plikter politiattestansvarlig å sjekke at alle styremedlemmer, trenere og lagledere har fremvist gyldig politiattest. Politiattest er gyldig i 3 år.
Alle medlemmer som søker om politiattest for Bjørnevatn IL, samtykker automatisk i de retningslinjer som denne rutinen gir vedrørende oppbevaring av informasjon.
For mere utfyllende informasjon, se vedlagte veiledning fra NIF.

3. Fremgangsmåte ved søknad om Politiattest:
Elektronisk søknad (anbefalt):

 1. print ut vedlegg fra BIL’s hjemmeside (http://bjornevatn-il.idrettenonline.no/);bekreftelse på formål med politiattest
 2. Fyll ut skjema med navn og fødselsnummer
 3. Scann inn dokumentet
 4. https://politi.no/tjenester/politiattest/
 5. Følg anvisning; Politiattest – elektronisk søknad
 6. Du logger inn med MinID, BankID, BankID på mobil, etc
 7. Fyll inn kontaktinfo på din personlige side
 8. Kategori og Formål må fylles ut. Velg frivillig organisasjon på begge.
 9. Last opp dokumentet (pkt 1) som du har scannet inn.
 10. Send søknad
 11. Når du mottar politiattesten – må du forevise den til BIL ved styrets leder
 12. Behandlingstid er ca 2 uker.

Søknad om politiattest per post:

 1. Fyll ut skjema «søknad om politiattest» som du finner på https://politi.no
 2. print ut vedlegg fra BIL’s hjemmeside (http://bjornevatn-il.idrettenonline.no/);bekreftelse på formål med politiattest
 3. Fyll ut skjema «Bekreftelse på formål», med navn og fødselsnummer.
 4. Legg ved legitimasjon: Kopi av gyldig pass, førerkort eller bankkort (ID med fotografi og signatur).
 5. Søknaden sendes til:
  Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
  Postboks 113
  9951 Vardø

Last ned bekreftelse på formål

KVALITETSKLUBB

Bjørnevatn IL startet arbeidet med kvalitetsklubb i desember 2015.

Kvalitetsklubb er et konsept som gir retningslinjer for utviklingsarbeidet som gjøres i klubbene og samarbeidet mellom klubb og forbund.

Helge Bækø er ansvarlig for kvalitetsklubb for Bjørnevatn IL. Ønsker du å bidra? Ta kontakt med han på telefon 97977286 eller mail helge@bjornevatn-il.no

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. For å besøke denne siden, må du akseptere bruk av informasjonskapsler.