Skip to content

2.5 Kvalitetsklubbansvarlig

Dato for siste revisjon av denne rutinen:

Helge Bækø; 13.05.2017

1. Bakgrunn for krav om Kvalitetsklubbansvarlig:

Kvalitetsklubbkonseptet er en av Bjørnevatn IL’s viktigste utviklingsarenaer. Her legges grunnlaget og det solide fundamentet som gjør at NFF sentralt sammen med krets kan legge til rette for videre utvikling sammen med oss og de øvrige klubbene. Bjørnevatn IL jobber seg gjennom kriteriene i prosessen for å bli sertifisert og holder deretter tak i rammeverket med årlige oppfølgingsrutiner for å ivareta kravene i kvalitetsklubbkonseptet. For å holde tak i prosess og årlig oppfølging trenger vi en eller flere dedikerte personer som har dette ansvaret.

 • Stillingsinstruks for Kvalitetsklubbansvarlig i BIL:
  • Ansvarlig for at Strategiplan Kvalitetsklubbarbeid er oppdatert og følges.
  • Lede arbeidet i Kvalitetsklubb og implementere strategiplanen
  • Lede rekrutteringsarbeid for å få inn tilstrekkelig kvalifiserte personer
  • Ansvar for god dokumentstyring, lagring og tilgjengelighet
  • Rapportere til styret vedr status, utfordringer og eventuelle avvik
  • Ansvar for kontaktflate for FFK i godkjenningsprosessen
  • Ansvar for at implementeringsfasen skjer iht strategiplan
  • Sørge for at det settes av ressurser til å følge implementeringsarbeidet til det fungerer tilfredsstillende i klubben.
  • Levere halvårlig rapport til styret på status ute i klubbdriften.
  • Sørge for å få tilgang til FIKS som KK ansvarlig.

3. Oversikt Kvalitetsklubb i Bjørnevatn IL

Kvalitetsklubbansvarlig i BIL: Helge Bækø

Status for KK arbeidet pr 13.05.17 :

 KriteriumStatus
 Aktivitet 
   
1Rekruttering0
2Rekrutteringsansvarlig0
3SportsplanUTF
4TreneransvarligUTF
5DommeransvarligFIKS
 Organisasjon 
6OrganisasjonskartUTF
7ØkonomistyringUTF
8Klubbhåndbok0
9FIKSGodkj
10KvalitetsklubbansvarligUTF
 Kompetanse 
11LederkompetanseUTF
12TrenerkompetanseUTF
 Samfunn og verdiarbeid 
13Verdisett0
14Hjemmekamper0
15Retningslinjer barn/ungdom0
16Verdimøte / Årlig møte:0
17PolitiattestGodkj
18Trygge rammerUTF
19Skader/forsikring0
20Fair play-ansvarlig0
   
 0= ikke utført arbeid av betydning 
 UTF= arbeidet er i gang i gruppe 
 FIKS= arbeidet er sendt inn for vurdering og godkjenning
 Godkj. = godkjennt av FFK 

4. Publisering

Denne oversikten skal til enhver tid oppdateres på klubbens hjemmeside http://bjornevatnil.idrettenonline.no/

KVALITETSKLUBB

Bjørnevatn IL startet arbeidet med kvalitetsklubb i desember 2015.

Kvalitetsklubb er et konsept som gir retningslinjer for utviklingsarbeidet som gjøres i klubbene og samarbeidet mellom klubb og forbund.

Helge Bækø er ansvarlig for kvalitetsklubb for Bjørnevatn IL. Ønsker du å bidra? Ta kontakt med han på telefon 97977286 eller mail helge@bjornevatn-il.no

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. For å besøke denne siden, må du akseptere bruk av informasjonskapsler.