Skip to content

Kvalitetsklubb

NFFs handlingsplan for 2016-2019, fokuserer på god kvalitet på all aktivitet.

Kvalitetsklubb er et konsept som gir retningslinjer for utviklingsarbeidet som gjøres i klubbene og samarbeidet mellom klubb og forbund.

NFF Kvalitetsklubb 1 er det første av tre nivåer i NFF Kvalitetsklubb. Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Godt strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett.

Arbeidet i Kvalitetsklubb 1 består i å utarbeide klubbstrukturer innenfor 4 hovedområder som vil gjøre klubbhverdagen bedre for oss alle.

Disse 4 hovedområdene er

  • Aktivitet
  • Organisasjon
  • Kompetanse
  • Samfunns- og verdiarbeid

Innenfor hvert hovedområde er det et ulikt antall enkeltkriterier som vi må arbeide med og som må godkjennes av Norges Fotballforbund før vi kan kalle oss for en Kvalitetsklubb.

Til sammen er det 20 slike kriterier.

På NFF sin hjemmeside www.fotball.no/klubb-og-leder kan du finne informasjon om Kvalitetsklubb. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å gjøre seg litt kjent med konseptet og innholdet der.

I Bjørnevatn IL startet vi arbeidet høsten 2015 etter at styret hadde hatt en grundig gjennomgang av konseptet.

En strategiplan for arbeid med Kvalitetsklubb ble godkjent av styret i desember 2015.

Strategiplan for KK satsingen i BIL fokuserer spesielt på at det er prosessen i seg selv som er viktig, at utviklingen / forbedringen bør skje nær aktiviteten og med bred delaktighet fra klubbens medlemmer som igjen gir et sterkt eierforhold til arbeidet som gjøres. Vi ønsker å bygge kontinuitet og kultur i Bjørnevatn IL.

Organisering

Styret har gitt nestleder Helge Bækø ansvaret for å være Kvalitetsklubb ansvarlig i klubben.

Vi ønsker å organisere arbeidet gjennom grupper på 3-6 personer som jobber med ett eller flere kriterier. Styret har som målsetning at min 20 personer skal være involvert i arbeidet med å utforme den fremtidige klubbverdagen vår. Dette gjør vi ut fra den grunntanken at Kvalitetsklubb er like mye en prosess som et resultat, og at dette gjør det lettere å implementere kriteriene ute i klubbverdagen etter hvert som de blir godkjente av FFK.

Fremdrift

Arbeid er igangsatt innenfor flere kriterier. Pr januar 2017 er det etablert grupper som arbeider med Sportsplan, Treneransvarlig, Organisasjonskart, Økonomistyring og Politiattest. Medlemmer av styret har også utført arbeid på flere andre kriterier.

Vi håper å kunne komme i gang med øvrige kriterier i løpet av vinteren og har som målsetning at vi skal klare å ferdigstille alle 20 kriterier i løpet av 2017.

Vi ønsker derfor at alle medlemmer som ønsker å bidra kontakter Helge på mobil 97977286 eller på mail helge@bjornevatn-il.no

Problemområder

Klubbhverdagen kan ofte være uforutsigbar og dette har i stor grad vært vår situasjon det siste året. Konkurs hos en hovedsponsor samtidig med gjennomføring av nytt lysanlegg på stadion er ikke forhold som det er lett å handtere på strak arm.

Dette har satt sitt preg også på klubbdriften i Bjørnevatn IL, og styret har vært nødt til å holde stort fokus på økonomi og inntekter. Mye energi er brent av på dugnader for å skaffe inntekter og fokus på Kvalitetsklubb har dessverre fått komme mere i bakgrunnen som en følge av dette.

Samhold og Glede

Til tross for våre utfordringer rundt økonomi, har vi det siste året hatt god sportslig aktivitet i klubben på alle plan og bygda har virkelig slått ring rundt klubben. Klubben er viktig, klubben er gruvebyens stolthet, og entusiasmen er stor.

Målsetning for KK satsing i Bjørnevatn IL

Å tilby idrettsaktivitet for Bjørnevatns barn, unge og voksne medfører et samfunnsansvar som vi ønsker å ta på alvor og utvikle. Vi vil gi like muligheter for jenter og gutter og jobbe for at våre idrettsaktiviteter er en god integreringsarena hvor alle er like mye verdt.

Klubbens identitet (DNA), er avgjørende for at den skal være en rollemodell i lokalsamfunnet. God aktivitet i trygge rammer, tilpasset alle behov, og i tråd med NFF verdier.

Kvalitetsklubb satsingen skal være en prosess der vi sammen løfter idrettslaget – Gruvebyens stolthet

Sammen er vi 9910

KVALITETSKLUBB

Bjørnevatn IL startet arbeidet med kvalitetsklubb i desember 2015.

Kvalitetsklubb er et konsept som gir retningslinjer for utviklingsarbeidet som gjøres i klubbene og samarbeidet mellom klubb og forbund.

Helge Bækø er ansvarlig for kvalitetsklubb for Bjørnevatn IL. Ønsker du å bidra? Ta kontakt med han på telefon 97977286 eller mail helge@bjornevatn-il.no

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. For å besøke denne siden, må du akseptere bruk av informasjonskapsler.