Skip to content

Rutine: Rekrutteringsansvarlig i Bjørnevatn IL

Siste revisjon av denne rutinen: 

25.06.2018

 

1. Bakgrunn for krav om Rekrutteringsansvarlig:

Som NFF Kvalitetsklubb skal Bjørnevatn IL ha en rekrutteringsansvarlig som er ansvarlig for å sikre at foreldre får
en oversikt over hvilke tilbud klubben har og hvilke retningslinjer som gjelder for deltakelse. Videre skal alle våre frivillige, aktive og foreldre kunne få en felles forståelse for klubborganiseringen.
Det er administrativ leder i Yngres som formelt er ansvarlig for denne rutinen, og for å rekruttere / utpeke rekrutteringsansvarlig.

 

2. Stillingsinstruks:

 1. Kjenne til klubbens organisering, sportslig tilbud, verdier, sportsplan.
 2. Delta på NFF’s introduksjonskurs(4 timer)for trenere kalt Barnefotballkvelden eller Grasrottrener modul 1 når dette blir gjort tilgjengelig av klubben.
 3. Delta på trenerforum 3 x pr år samt Kick off før seriestart.
 4. Framsnakke og drive foreldrerekruttering i klubbens grupper / lag.
 5. Gjennomføre rekrutteringstiltak for barn og ungdom iht Rekrutteringsplan.
 6. Være med på treningene til J/G 7 i oppstartsuken dersom trenerne ønsker bistand i forhold til innhold. (Ref pkt 5.4 i Rekrutteringsplan)
 7. Forsøke å kartlegge og rekruttere trenere og oppmenn til de nye årskullene. Dette gjøres i samråd med administrativ leder i Yngres slik at klubben får en oppdatert navneliste med kontaktinfo på alle foreldre, og at foreldrene blir utfordret til å delta så langt det er nødvendig.
 8. Ansvarlig for å kalle inn til foreldremøte for J/G 7 i februar og september, og bistå trenerne med å organisere oppmenn og støtte i foreldregruppa.
 9. Bistå nye trenere og oppmenn med å avvikle foreldremøte iht klubbens faste agenda for foreldremøter dersom behov. 
 10. Ansvar for å evaluere og videreutvikle klubbens rekutteringsplan i samråd med administrativ leder Yngres.

3. Årshjul for Rekrutteringsansvarlig:

Januar:

 • Gjennomføre rekrutteringstiltak mot skole og barnehage iht rekrutteringsplanen
 • Informere foreldre til nye barn/ungdom i klubben iht pkt 4 i rekrutteringsplan

Februar/mars:

 • Delta på trenerforum 1
 • Kalle inn til foreldremøte J/G 7 år i februar 

Mai/Juni:

 • Delta på trenerforum 2
 • Delta på klubbens Kick off før seriestart

August/september:

 • Gjennomføre rekrutteringstiltak iht rekrutteringsplanen
 • Informere foreldre til nye barn/ungdom i klubben iht pkt 4 i rekrutteringsplan
 • Delta på foreldremøte for J/G 7

November / desember:

 • Delta på trenerforum 3

 

4. Publisering
Denne oversikten skal til enhver tid oppdateres på klubbens hjemmeside http://bjornevatnil.idrettenonline.no

KVALITETSKLUBB

Bjørnevatn IL startet arbeidet med kvalitetsklubb i desember 2015.

Kvalitetsklubb er et konsept som gir retningslinjer for utviklingsarbeidet som gjøres i klubbene og samarbeidet mellom klubb og forbund.

Helge Bækø er ansvarlig for kvalitetsklubb for Bjørnevatn IL. Ønsker du å bidra? Ta kontakt med han på telefon 97977286 eller mail helge@bjornevatn-il.no

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. For å besøke denne siden, må du akseptere bruk av informasjonskapsler.