Skip to content

2.4 FIKS-ansvarlig

Dato for siste revisjon av denne rutinen: Joakim Hansen; 23.03.2017 


1.Bakgrunn for krav om FIKS ansvarlig  

Alle klubber må forholde seg til NFFs administrative datasystem FIKS. Dette er et viktig IT-verktøy som er ment å forenkle klubbhverdagen ved å gjøre det enklere for klubben å utføre viktige administrative arbeidsoppgaver.
Klubben skal benytte FIKS for å sikre at spillere er forsikret, trenere har riktig kompetansenivå, kan melde på lag i serier, registrere kamprapporter, involvere frivillige til å påta seg nødvendige klubb- og lagroller og ikke minst skal FIKS være et styringsverktøy for å bli/være en ”Kvalitetsklubb”. 

For å bli ”Kvalitetsklubb nivå 1” må klubben ha én person som innehar rollen FIKSansvarlig. 

2. Stillingsinstruks for FIKS ansvarlig i BIL

 1.  Ansvarlig for løpende oppdatering av roller og rettigheter i FIKS  
 2.  Ansvarlig for å rekruttere FIKS ansvarlige for alle lag som deltar i seriespill og gi opplæring til disse  
 3.  Ansvarlig for Oppfølging av Klubbadmin Senior og Yngres  
 4.  Ansvarlig for innmelding av arrangementer  5. Ansvarlig for spilleroverganger i FIKS 

3. Oversikt FIKS i Bjørnevatn IL  

 • FIKS ansvarlig i BIL: Joakim Hansen  
 • Klubbadministrator (senior): Jens Kristian Jensen  
 • Klubbadministrator (Yngres): Joakim Hansen  
 • Kvalitetsklubbansvarlig med FIKS adgang: Helge Bækø  
 • Klubbruker senior:Jens Kristian Jensen  
 • Klubbruker senior Arnfinn Mentyjærvi  
 • Klubbruker senior: Pål Waatsveen  
 • Klubbruker Smågutter: Espen Nilsen Kildemo  
 • Klubbruker Småjenter: Helge Bækø  
 • Klubbruker Gutter: Joakim Hansen  
 • Klubbruker Jenter: Jentelaget administreres av HIL 


4. Publisering 

Denne oversikten skal til enhver tid oppdateres på klubbens hjemmeside http://bjornevatnil.idrettenonline.no/

KVALITETSKLUBB

Bjørnevatn IL startet arbeidet med kvalitetsklubb i desember 2015.

Kvalitetsklubb er et konsept som gir retningslinjer for utviklingsarbeidet som gjøres i klubbene og samarbeidet mellom klubb og forbund.

Helge Bækø er ansvarlig for kvalitetsklubb for Bjørnevatn IL. Ønsker du å bidra? Ta kontakt med han på telefon 97977286 eller mail helge@bjornevatn-il.no

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. For å besøke denne siden, må du akseptere bruk av informasjonskapsler.