Bjørneparken Åpen

Bjørneparken e grønn og klar for åpning.
Klubben starter i første omgang med treninger for senior og 17årslagene.
Dersom dette går bra vil vi fra 1.mai åpne for at 15 års lagene også kan starte sin trening.

Når det gjelder uorganisert trening, så gjelder de samme reglene:
IKKE FLERE ENN 5 SAMMEN,

Husk at det skal være 1 voksen per gruppe på 4 spillere.

HUSK AT DOKKER FORELDRE E ANSVARLIG FOR UNGAN DOKKERS NÅR DEM GÅR UT HJEMMEFRA!!

BJØRNEVATN IL SOM EIER AV ANLEGGET HAR IKKE ANSVAR FOR DET SOM MÅTTE FOREGÅ AV EGENTRENING.

DET BETYR AT OM UNGDOMMAN SKAL I PARKEN Å TRENE, SÅ MÅ DOKKER FORELDRA BLI MED DEM Å PASSE PÅ AT DEM FØLGER SMITTEVERNSREGLAN.

VI VIL OGSÅ PRESISERE AT NÅR KLUBBEN HAR ORGANISERT TRENING PÅ BANEN SKAL DET IKKE VÆRE NOEN FORM FOR EGENTRENING I PARKEN.

Vi har stor forståelse for at ungdommene våre er ivrige på å komme igang igjen med fotball, men pandemien er enda rundt oss.. så prat med barna deres hjemme og sett grenser for dem.

Årsmøte 23.april

Styret minner om at årsmøte i Bjørnevatn IL vil bli gjennomført 23.april kl 18:00 UTENDØRS.
PGA usikkerheten rundt viruspandemien velger vi å heller tilpasse oss den nye hverdagen enn å vente til den går over.

Så møt opp i Bjørneparken Torsdag 23.april kl 18:00..

Sammen e vi 9910! Gruvebyens Stolthet.